“Ko može da izbriše tragove” Uloga arhiva u promociji ljudskih prava

U okviru letnjeg kursa Centralnoevropskog Univerziteta  ‘Politika i prakse u pristupu digitalnim arhivima,’ koji je održan od 2. do 6. jula 2012. godine u Budimpešti, organizovana je panel diskusija o ulozi arhiva u zaštiti i promociji  ljudskih prava. Fond za humanitarno pravo je na ovom skupu predstavljala arhivistkinja Stana Tadić. Na panelu su učestvovali i Gabrijela Gavran, menadžerka baze ratnih zločina Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, Gabriella Ivacs, glavna arhivistkinja Arhive otvorenog društva u Budimpešti, Nikola Mokrović, arhivista Documente iz Zagreba i Alice Nemcova istraživač – koordinator OSCE.

Učesnici su razgovarali o načinima i metodologijama u upravljanju ovakvim arhivima u Istočnoj i Centralnoj Evropi,  o ulozi dokumenata i zbirki dokumenata koji su nastali tokom ražima represije i ulozi koju imaju u postkonfliktnom društvu. Tema razgovora bila je i  korišćenje arhivske građe u procesu utvrđivanju procesa kivične odgovornosti, i njenoj ulozi u obeštećenju žrtava i njihovih porodica, kao i o korisćenju ovih dokumenata tokom kasnijih istraživanja i rekontekstualizaciji dokumentacije.

Kao primer korišćenja primarnih dokumenata u svrhu suočavanja sa prošlošću zajedno sa dokumentima koji su inicijalno nastali u druge svrhe i potiču iz drugih izvora, Stana Tadic je navela primer Kosovske knjig pamćenja, na kojoj radi Fond zahumantarno pravo. Ova knjiga je primer kreiranja kratkih narativa o žrtvama sukoba na Kosovu napisanih na osnovu podataka iz različite, primarne i sekundarne dokumentacije, do koje je Fond za humanitarno pravo uspeo da dođe tokom godina istraživanja.

Share