Poseta studenata sa Kosova FHP-u

Dana 17. maja 2012, Fond za humanitarno pravo posetili su student sa Kosova, polaznici Škole za mlade lidere koju organizuje Inicijativa mladih za ljudska prava iz Prištine/Prishtinë. Sa njima su razgovarali MarijanaToma, koja u FHP rukovodi programom Obrazovanja o tranzicionoj pravdi, I Dušan Jovanović, član tima FHP koji radi na identifikovanju počinilaca ratnih zločina.

 

Oni su im predstavili projekte FHP – Kosovska knjiga pamćenja, Praćenje suđenja za ratne zločine I zastupanje žrtava pred sudovima, Obrazovanje I Inicijativa REKOM. Studenti su se posebno interesovali za metod istraživanja ratnih zločina koji primenjuje FHP – uporednu analizu dokumenata iz dve baze podataka: 1) baze podataka FHP, koja, između ostalog, sadrži više hiljada izjava svedoka ratnih zločina, i 2) javne baze podataka MKSJ koja sadrži dokaze koji su izvođeni u postupcima pred ovim sudom, pre svega vojna I policijska dokumenta iz perioda oružanih sukoba.

 

Share