Američki studenti u poseti Fondu za humanitarno pravo

Beograd, 28.02.2012

Grupa američkih studenata posetila je danas Fond za humanitarno pravo u okviru studijskog boravka u Srbiji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Studenti pohađaju jednosemestralni kurs Mirovnih studija i studija sukoba na Balkanu (Peace and Conflict Studies in the Balkans) u organizaciji visokoškolske ustanove SIT (The School for International Training). Glavni cilj programa je upoznavanje sa dešavanjima tokom raspada Jugoslavije, kao i sa procesima izgradnje mira i suočavanja sa prošlošću u postkonfliktnim društvima.

Studentima su predstavljeni istorijat FHP-a, kao i izazovi sa kojima se Srbija suočava u procesu tranzicione pravde. Razgovaralo se o Kosovskoj knjizi pamćenja, procesu REKOM, suđenjima pred domaćim sudovima za ratne zločine, a posebno ih je zanimao obrazovi sistem i na koji način se u školama uči o događajima tokom devedesetih. Za vreme razgovora, studenti su bili zainteresovani da saznaju kako mladi danas gledaju na ratna dešavanja, koji su glavni problemi prilikom procesuiranja optuženih za ratne zločine, koliko ratni veterani doprinose otkrivanju istine, ali i kakva je etnička kompozicija vojnih tužioca i sudija i koliko taj faktor utiče na ostvarivanje pravde.

Share