Treći Regionalni forum – Svedočenje Đukana Pjevača

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Đukana Pjevača, sina Boje, ubijene u Medačkom džepu, Hrvatska

Share