Treći Regionalni forum – Svedočenje Jusufa Trbića i Đorđa Krstića

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Jusufa Trbića i Đorđa Krstića, čuvara ljudskosti u Bijeljini, BiH

Share