Prvi Regionalni Forum, Sarajevo

Istraživačko dokumentacioni centar (BiH), Fond za humanitarno pravo (Srbija) i Documenta (Hrvatska), potpisnici Protokola o saradnji na dokumentovanju ratnih zločina i protiv nekažnjivosti (2004), održali su 5. i 6. maja 2006. godine u Sarajevu konferenciju o inicijativama i perspektivama za utvrđivanje istine o prošlosti koja je predmet međunarodnih i nacionalnih suđenja za ratne zločine.

Konferencija je okupila predstavnike organizacija za ljudska prava i udruženja žrtva iz država sa teritirije bivše Jugoslavije, predstavnike Haškog tribunala, Suda i Tužilaštva BiH, predstavnike Predsedništva BiH, međunarodne i regionalne eksperte u oblasti tranzicione pravde, predstavnike Ureda Visokog predstavnika u BiH, misije OEBS-a, kao i članove Radne grupe parlamentarnih političkih partija koja u saradnji sa američkim Institutom za mir priprema predlog zakona za osnivanje nacionalne komisije za utvrđivanje istine i poverenja u BiH.

Share