Šef Odeljenja za ljudska prava pri desku Stejt dipartmenta za Južnu i Centralnu Evropu razgovarala sa predstavnicima FHP

Šef Odeljenja za ljudska prava pri desku Stejt dipartmenta za Južnu i Centralnu Evropu, Dženifer Mičel i drugi sekretar ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Li Rast Braun, razgovarali su 28. maja 2003. godine sa predstavnicima Fonda za humanitarno pravo o stanju ljudskih prava u Srbiji posle ukidanja vanrednog stanja i o suđenjima za ratne zločine.

FHP je izrazio zadovoljstvo povodom izjave ministra pravde Republike Srbije da će Skupština Srbije ukinuti odredbe o 90-dnevnom policijskom pritvoru i uskraćivanju prava na branioca, ali i brigu zbog zadržavanja odredbi koje omogućavaju policiji da hapsi svedoke i oštećene.

U vezi sa suđenjima za ratne zločine predstavnici FHP su izneli ocenu, na osnovu praćenja suđenja, da policija ima selektivni pristup u predavanju dokaza sudu. U vezi sa donošenjem Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina, FHP je ukazao da nacrtom zakona nije rešeno pitanje zaštite svedoka, korišćenje haških dokaza, dokaza iz druge ruke i unakrsnog ispitivanja u postupku.

 

Share