TV Fox: Odbijen zahtev za obestećenje porodica otetih iz Sjeverina

Prilog povodom Konferencije za novinare Fonda za humanitarno pravo o odbijanju tužbe za naknadu štete porodicama otetih iz Sjeverina, 7. aprila 2009. godine, u Tanjugovom Međunarodnom press centru. Na konferenciji su govorili Sandra Orlović, zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo, Behudin Hodžić i Dževad Koldžić kao predstavnici porodica otetih, i Marko Karadžić, državni sekretar Ministarstva za ljudska prava republike Srbije.

Share