E-Novine: Zatražena i odgovornost premijera Cvetkovića

Izvor: E-novine

Grupa od 12 nevladinih organizacija za ljudska prava uputila je povodom ponašanja države u slučaju Miladina Kovačevića otvoreno pismo predsedniku Republike Borisu Tadiću, predsedniku Vlade Mirku Cvetkoviću, predsednici Narodne skupštine Slavici Đukić-Dejanović i republičkom tužiocu Slobodanu Radovanoviću

„Kao što Vam je poznato, dnevnik ‘Borba’ je, u okviru pisanja o aktuelnim političkim temama u Srbiji, izveštavala i o slučaju Miladina Kovačevića i njegovog bekstva iz SAD uz pomoć državnih organa Republike Srbije. Pri tome je ‘Borba’ pisala i o nameri Vlade da se nenamenski potroši milion dolara u pokušaju da se ‘sanira’ šteta nastala iz ovih propusta države, što je na još uvek neobjašnjen način stavljeno pod oznaku državna tajna.”

Time je, smatraju potpisnici otvorenog pisma, „pokrenut čitav niz pitanja koja su od suštinskog značaja za funkcionisanje vladavine prava, demokratije, za stabilnost i transparentnost u radu institucija, za pravo građana da znaju, odgovornost državnih organa u odnosu na same građane, klasifikaciju podataka i sl”.

„U situaciji kad su ova veoma ozbiljna pitanja predočena javnosti i kad je javnost uglavnom jedinstveno reagovala na njih očekujući adekvatne odgovore od strane ne samo Vlade i nadležnih ministarstva nego i predsednika Republike, došlo je do namernog ali prilično neveštog izvrtanja činjenica, brkanja uzroka i posledica, obesmišljavanja prava javnosti da bude upoznata sa radom državnih organa i diskreditacijom novina i novinara koji su objavili relevatntne informacije”, dalje se navodi i podseća da su Borba i njeni novinari, kao i svi koji traže jasan odgovor o ovom slučaju, optuženi za podrivanje državnih interesa.

„U isto vreme, građani Srbije su danima očekivali da im vlast objasni zbog čega oni moraju da plaćaju štetu nastalu zbog neprofesionalnosti i nezakonitog ponašanja predstavnika ovog ministarstva i zbog čega je Vlada zloupotrebila nepostojanje zakonskih odredbi o klasifikaciji informacija za prikrivanje informacija od javnog interesa. Umesto odgovora građanima, predsednik Republike je deo obrazloženja saopštio glavnom odboru Demokratske stranke, izjavivši da je odluka da se potezi srpske Vlade u slučaju Miladina Kovačevića označe kao državna tajna bilo ‘htenje druge strane’!?”

Nevladine organiizacije zatražile su da se odgovori o ulozi Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva pravde Republike Srbije u stavljanju oznake državna tajna na rešavanje slučaja Miladina Kovačevića i podnošenju predloga za izdvajanje milion dolara za odštetu porodici Brajana Stajnhauera i kauciju američkom sudu; o propisima koje je Vlada primenila prilikom stavljanja ovog slučaja pod oznaku državna tajna, o postupku koji je pokrenuo republički tužilac o utvrđivanju činjenica koje su vezane za ovaj slučaj, „na osnovu čega i za koje krivično delo”; „o zakonskom osnovu da se na ‘htenje druge strane’ unutrašnje pitanje odgovornosti državnih organa Srbije stavi pod oznaku tajnosti”, odgovornosti premijera Cvetkovića „u vezi sa vršenjem nadzora nad radom ministarstava”.

Saopštenje su potpisali Komitet pravnika za ljudska prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Građanske inicijative, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti, Građanska akcija Pančevo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Žene u crnom, Odbor za građansku inicijativu i Centar za regionalizam.

Share