Danas: Napredovanje umesto kazne

Izvor: Danas

Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu protiv pripadnika 37. odreda Posebnih jedinica policije, koji su, prema njihovim tvrdnjama, učestvovali u mnogobrojnim ratnim zločinima na Kosovu. „Podneli smo krivičnu prijavu protiv komandanta Radoslava Mitrovića, ali i još 15 pripadnika ove jedinice za zločine koji su na Kosovu počinjeni tokom 1998. i 1999“, rečeno je Danasu u ovoj organizaciji.

Mnoge od tih zločina, po naređenjima iz državnog vrha SRJ i MUP-a Srbije, samostalno su osmislile i isplanirale najviše starešine PJP, a sudi se jedino Radoslavu Mitroviću, komandantu 37. odreda PJP, i to za izdavanje naredbe za ubijanje albanskih civila u Suvoj Reci. Naš sagovornik iz Fonda za humanitarno pravo kaže da su prijave podneli i protiv policajaca sa nadimcima Honda, Šišarka, Ćebe i drugih, koji su u to vreme „imali zadatak da ubijaju viđenije Albance u Prizrenu.“

„Starešine i policajci koje su u ratu na Kosovu učinili desetine ubistava i drugih teških ratnih zločina, ne samo da nisu krivično gonjeni i udaljeni iz policije, nego su još i napredovali u službi, pa je tako jedan od njih trenutno u predsedništvu Sindikata MUP-a Srbije“, ističe naš sagovornik iz FHP.

U krivičnoj prijavi Tužilaštvu za ratne zločine, Fond za humanitarno pravo između ostalog navodi i nekoliko događaja koji, kako piše u prijavi, „nedvosmisleno ukazuju na odgovornost pomenutih starešina 37. odreda PJP“.

Fond za humanitarno pravo podseća državne organe nadležne za otkrivanje i krivično gonjenje učinilaca ratnih zločina da je podnošenje krivičnih prijava njihova osnovna zakonska obaveza, upozoravajući ih da prekinu praksu prikrivanja dokaza o počinjenim ratnim zločinima na Kosovu, koja blokira uspostavljanje vladavine prava u Srbiji.

Krivična prijava Fonda za humanitarno pravo protiv pripadnika 37. odreda Posebnih jedinica policije zbog ratnih zločina na Kosovu, stigla je u Tužilaštvo, potvrdio je portparol Tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. „Prijava je veoma obimna i obuhvata 35 događaja“, rekao je Vekarić. Prema njegovim rečima, za tužioca u tom predmetu određen je Nebojša Marković. Vekarićje rekao da će tužilaštvo kontaktirati FHP i zatražiti pomoći dodatne informacije za rasvetljavanje zločina koji su navedeni u prijavi.

Share