Izjava Nataše Kandić TV Fox

Izjava Nataše Kandić, izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo (FHP) televiziji FOX povodom podnošenja krivične prijave protiv pripadnika 37. odreda Posebne jedinice policije MUP-a Srbije, za ratne zločine na Kosovu.

Share