E-Novine: Sloboda i smrt

Izvor: E-Novine

Presude su realne i predstavljaju satisfakciju za žrtve smatraju sagovornici e-novina. Oslobađajuća presuda Milanu Milutinoviću nije iznenađujuća.

Povodom haških presuda Vesna Pešić, predsednica Političkog saveta Liberalno-demokratske partije, kaže za e-novine da su „presude realne, s obzirom na činjenično stanje koje je izneo predsedavajući Veća”.

„Izgleda da su odgovarajuće, u skladu sa onim što je Sud izneo o učešću svakog od njih u događajima na Kosovu. Svi smo znali da će Milutinović biti oslobođen, još je Zoran Đinđić davno govorio da Milutinović verovatno nije ni za šta kriv. Reakcija javnosti će najverovatnije biti da je reč o zaveri protiv Srba”, kaže Vesna Pešić.

Advokat Rajko Danilović ocenjuje da je „pravedno što je Milan Milutinović oslobođen”.

„Bilo nam je svima jasno da je Milutinović imao neku de jure odgovornost, ali da je bio van glavnog jezgra onih koji su odlučivali o sudbini Kosova i ponašanju vojske i policije na Kosovu. A kazne od 22 godine pokazuju stepen odgovornosti trojice učesnika: Šainović je bio de facto važna ličnost u tom poduhvatu državnih organa Srbije, kao što procenjuje Tribunal. A kad je reč o ovim kaznama od 15 godina, smatram da su realno odmerene i odgovaraju stepenu odgovornosti generala Ojdanića i Lazarevića. Oni nisu bili organizatori tog poduhvata, ali su imali važnu ulogu, komandnu odgovornost, dakle, de facto i de jure. Ovo jeste satisfakcija za žrtve, jer glavni krivac je umro u Haškom tribunalu”, kaže Rajko Danilović.

Žarko Korać, predsednik Socijaldemokratske unije, kaže za e-novine da su „kazne visoke, ali se mogu ceniti samo ako se ozbiljno uzme ono što što je izneto na suđenju”.

„Kada se govori o Kosovu u našoj sredini, od sada će morati da se ozbiljno uzme u obzir ova presuda koja potvrđuje da je tokom rata na Kosovu bilo teških i masovnih zločina prema Albancima. Ovo je težak dan za sve koji su podržavali politiku prema Kosovu i koji i danas tvrde da je bila ispravna. Utvrđeno je da je bilo teških zločina na Kosovu, i to na organizovan način. I da su osuđeni ljudi koji su imali odgovornost. Kako je rečeno u obrazloženju presude, neke su donesene većinom glasova sudskog veća, što pokazuje da je Sud vodio ozbiljnu raspravu o optužnici. Jedino iznenađenje je, možda, oslobađajuća presuda za Milutinovića”, kaže Žarko Korać.

Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, ocenjuje da je vrlo važno što su haške presude donete, budući da je „posle Miloševićeve smrti u Srbiji stvorena klima da se na Kosovu nije ništa strašno dogodilo”.

„Današnja presuda sužava prostor za poricanje zločina, odmahivanje glavom, sklanjanje pogleda – nešto mora da se uradi u vezi sa zločinima na Kosovu. Presudom se nabrajaju teški, masovni zločini u više od deset kosovskih opština; policija i vojska su imale zadatak da proteraju Albance, deportacijom, prisilnim premeštanjem, kako bi doveli do promene etničke strukture na Kosovu i trajne srpske dominacije i kontrole”, kaže Nataša Kandić.

Ona naglašava da je obrazloženje za oslobađajuću presudu Milutinoviću neubedljivo.

„Imali smo o Milutinoviću sliku u medijima kao o nekom ko nije kriv, kao o nekom ko je dobričina koja voli da ide u lepe restorane i lepo se ponaša. A da nema veze sa ubijanjem odsecanjem glava, proterivanjem. Danas je takvu sliku ponovio i sudija Bonomi, rekavši da je glavna krivica na Šainoviću, Lukiću i Pavkoviću. Sud je došao do zaključka da se nešto događalo, ali da neki ljudi iz vrha vlasti nisu znali za to. Milutinovića ne vezuju za odluke u vrhovnoj komandi i zajedničkoj komandi”, kaže Nataša Kandić.

Direktorka FHP ističe da presude bacaju novo svetlo na odnose Srbije i Kosova.

„Osnovno pitanje koje se mora rešavati je pitanje zločina. A ne postoji nijedna država na svetu čiji je toliki broj najviših predstavnika vlasti osuđen. Na stranu to što presude od 15 i 22 godine zatvora nisu visoka kazna. Kada je reč o reakcijama, postaviće se pitanje kako je moguće da predsednik države nije imao nikakve veze sa zločinima na Kosovu, ni sa bilo čim što se događalo u državi u kojoj je bio predsednik. U Srbiji će se, naravno, smatrati da su kazne visoke, a oslobađanje Milutinovića koristiće se da se sve ostalo zamagli. A to je da Sud je izveo dokaze za sve masovne zločine, izuzev jednog”, kaže Nataša Kandić.

Share