E-Novine: Godina teških suđenja

Izvor: E-Novine

Datum: 19.02.2009.

Vrhovni sud Srbije nastavlja s praksom ukidanja prvostepenih osuđujućih presuda za ratne zločine, značajnim smanjenjem kazne osuđenima i potvrđivanjem oslobađajućih presuda optuženima, što navodi na sumnju u političku pozadinu tih odluka. Suđenja u predmetima „Suva Reka”, „Zvornik I i II”, „Bitići” i „Lovas” pratile su porodice žrtava. U predmetima ratnih zločina „Tuzlanska kolona”, „Zvornik III”, „Banski Kovačevac”, „Grubišino Polje”, „Slunj”, „Škorpioni II” i „Orahovac” posmatrači FHP-a pratili su tok glavnog pretresa

Nastojanja Fonda za humanitarno pravo da obezbedi prisustvo ključnih svedoka suđenjima za ratne zločine, prisustvo porodica žrtava u sudnicama i presude Vrhovnog suda kojima one nisu bile zadovoljne, obeležili su praćenje procesa u kojima je FHP učestvovao kao zastupnik žrtava ili posmatrač, zaključak je ove organizacije iz izveštaja objavljenog u četvrtak. Fond je u 2008. godini u Srbiji pratio sva suđenja za ratne zločine, ubistva i druga krivična dela u kontekstu oružanih sukoba u regionu, sva suđenja na Kosovu, za ratne zločine i krivična dela sa etničkom ili političkom pozadinom i, u okviru regionalne saradnje, izabrana suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, podseća FHP.

„Suđenja za ratne zločine u Srbiji odvijala su se pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu i Okružnim sudom u Požarevcu, a okružni sudovi u Nišu i Novom Sadu sudili su u predmetima etnički motivisanih ubistava u kontekstu oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. U predmetima ‘Suva Reka/Suharekë’, ‘Bitići/Bytyqi’, ‘Ovčara’, ‘Lovas’, ‘Podujevo II’, ‘Zvornik I i II’, ‘Pakšec’ i ‘Emini’, FHP je obezbedio da oštećeni imaju svoje punomoćnike. U predmetima ratnih zločina Tuzlanska kolona, Zvornik III, Banski Kovačevac, Grubišino Polje, Slunj, Škorpioni II i Orahovac posmatrači FHP-a pratili su tok glavnog pretresa”, ističe se u saopštenju.

Psihijatrijska veštačenja„Ukidajući presudu u predmetu ‘Ovčara’ Vrhovni sud je naložio psihijatrijsko veštačenje svedoka i time u sudsku praksu uveo dokaz koji do sada nije bio primenjivan. Suprotno pravilima procesnog prava da je sud jedino ovlašćen da ceni iskaz svedoka, Vrhovni sud je uveo psihijatra kao arbitra u čisto pravnim pitanjima. Tako je, poštujući autoritet i pravni stav Vrhovnog suda, sudsko veće u predmetu ‘Suva Reka’ odredilo psihijatrijsko veštačenje većeg broja svedoka, i to svih onih koji su bili spremni da pred sudom kažu sve što su videli i čuli o događaju koji je predmet optužbe”, podseća Fond u izveštaju.

Navodi se, takođe, da je stotinak svedoka, saslušanih pred Sudom, reklo su da im ništa nije poznato o događaju zbog kojeg se sudi optuženim, iako je reč o događaju u kojem je ubijeno 49 ljudi, u jednoj izuzetno maloj varošici, u samom centru, u neposrednoj blizini institucija u kojima su se nalazili svedoci, usred dana (12.00h).

„Ni za jednog od tih svedoka sud nije odredio psihijatrijsko veštačenje, a veštače se svedoci koji su jedini bili spremni da pred sudom kažu šta su videli i čuli, što je nonsens i apsurd”, ističe Fond u godišnjem izveštaju.

Suđenja u predmetima Suva Reka, Zvornik I i II, Btići i Lovas pratile su porodice žrtava. „Zahvaljujući finansijskoj podršci USAID i OAK fondacije, FHP je bio u prilici da članovima porodica žrtava obezbedi dolazak u Beograd da prate suđenje. Dvadeset članova porodica žrtava je redovno, svakog meseca, boravilo u Beogradu i pratilo jedno od pomenutih suđenja za ratne zločine. Porodice žrtava sa Kosova su posle 17. februara 2008. godine, iz straha od neprijatnosti zbog proglašenja nezavisnosti, prestale da dolaze u Beograd, ali su u junu nastavile da dolaze i prate suđenje za ratne zločine počinjene u Suvoj Reci/Suharekë. Kao i ranijih godina, FHP je nastavio da ohrabruje svedoke i oštećene iz drugih država da učestvuju u suđenjima pred Većem za ratne zločine. FHP je obezbedio i učešće svih oštećenih (šest) u predmetu ‘Podujevo II’,troje oštećenih i dva svedoka sa Kosova, u predmetu ‘Suva Reka’. FHP je učestvovao u kreiranju mera zaštite za svedoke/oštećene, i u vezi s tim imao je sa Jedinicom za zaštitu svedoka MUP Srbije efikasnu i profesionalnu saradnju”, naglašava se u saopštenju.

Tužilaštvo za ratne zločine je u drugoj polovini 2008. godine primilo dve krivične prijave FHP-a za počinjene ratne zločine u BiH i na Kosovu, a do kraja godine Tužilaštvo nije podnelo zahtev za sprovođenje istrage.

Stav Fonda čiji su zastupnici i predstavnici pratili ova suđenja je da „Vrhovni sud Srbije nastavlja s praksom ukidanja prvostepenih osuđujućih presuda za ratne zločine, značajnim smanjenjem kazne osuđenima i potvrđivanjem oslobađajućih presuda optuženima, što navodi na sumnju u političku pozadinu tih odluka”.

„Već dve godine traje ponovljeno suđenje optuženima u predmetu ‘Ovčara’, u kojem Sud postupa po brojnim primedbama Vrhovnog suda koje nisu zasnovane ni na povredi zakona niti na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju. U 2008. godini Vrhovni sud je osuđenom pripadniku jedinice ‘Škorpioni’ Branislavu Mediću smanjio kaznu sa 20 na 15 godina zatvora, iako je osuđen za ubistvo najmanje dva muslimana i vrlo aktivno učešće u likvidaciji svih šest zarobljenika. Vrhovni sud je potvrdio oslobađajuću presudu pripadniku ‘Škorpiona’ Aleksandru Vukovu, iako na osnovu dokaza izvedenih tokom postupka nesumnjivo proizlazi njegova krivična odgovornost. Imajući u vidu da je Vrhovni sud poslednja instanca u odlučivanju po žalbi tužioca o odgovornosti optuženih, činjenica da o svim žalbama odlučuje samo jedno veće koje sačinjavaju uvek iste sudije, postoji objektivna opasnost od arbitrarnog donošenja konačnih sudskih odluka”, ističe FHP.

Ova organizacija naglašava da „suđenja traju veoma dugo, posebno imajući u vidu praksu Vrhovnog suda da ukida pravične prvostepene presude”.

„Prosečno svako pojedinačno prvostepeno suđenje traje najmanje dve godine. Jedan od objektivnih razloga dugog trajanja postupka je činjenica da svedoci i oštećeni iz drugih država nisu u obavezi da se odazovu na sudski poziv Veća za ratne zločine, pa ne mogu biti privedeni u slučaju nedolaska, kao državljani Srbije. Dugo trajanje postupka je i posledica činjenice da u Veću za ratne zločine sudi samo pet sudija, što nije dovoljno ni za formiranje dva sudska veća. Branioci optuženih vrlo često postavljaju pitanja koja su potpuno izvan optužnice i konteksta u kojem su se desili zločini obuhvaćeni optužnicom. U svim predmetima, branioci optuženih insistiraju na podacima o saslušavanju u pretkrivičnom postupku, iz ličnog, privatnog i porodičnog života, kao i na pitanjima sa političkim, nacionalnim i patriotskim implikacijama”, navodi se u izveštaju.


 

Share