Večernje novosti: NVO: EU nema strategiju za uspostavljanje tranzicione pravde

Izvor: Večrnje novosti

Evropska unija nema strategiju sprovođenja tranzicione pravde i sprovodi politiku uslovljavanja prema zapadnom Balkanu koja se svodi na saradnju sa Tribunalom u Hagu, ocenjeno je danas na seminaru “Evropske integracije i tranziciona pravda”.

“EU nema u svojim uslovima, zahtevima, i viziji da je uspostavljanje tranzicione pravde uslov za evropske integracije. Kao civilno društvo hoćemo da to pitanje adresiramo, da tražimo izmenu nekih zahteva i kriterijuma u odnosu na pridruživanje EU”, rekla je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić na skupu koji je organizovao taj fond.
Kandićeva je ukazala da zbog toga većina građana smatra da Ratka Mladića treba uhapsiti jer je to obaveza države, a ne zato što bez hapšenja onih koji su kršili zakone u proslosti, neće biti ni primene aktuelnih zakona.
Ona je ocenila i da je Srbija danas politički potpuno spremna da ispuni sve obaveze prema Tribunalu u Hagu, ali je problem što država ne može da se organizuje i što “neka grupa” ima takvu moć da ne izvodi sam čin hapšenja Mladića.
Novinarka Florens Artman rekla je da je EU ohrabrila zemlje regiona da otvore sudove za ratne zločine, ali iz praktičnih razloga.
“Uspostavljanje tih sudova nije bila strategija osmišljena u okviru tranzicione pravde, već su domaći sudovi otvoreni zato što će Haški tribunal biti zatvoren 2010. To liči na cenkanje,
jer EU nije razvijala politiku suočavanja sa prošlošću, pa ono što se presuđuje u sudovima praktično ostaje mrtvo slovo na papiru”, kazala je Artmanova.
Ona je dodala da se tranziciona pravda ne sprovodi u dovoljnoj meri na zapadnom Balkanu jer “politika smatra da prošost smeta, da je izvor sukoba i da je treba staviti pod sto”.
Predstavnica Centra za studije globalnog upravljanja Denisa Kostovicova rekla je da je suočavanje sa prošlošću važna poluga koju EU može da koristi pema zapadnom Balkanu.
U suprotnom, EU može da postane talac nerešenih pitanja prošlosti. kazala je ona.
Kostovicova se osvrnula na ratove devedesetih, ocenivši da to nisu bili klasični ratovi dveju suprostavljenih strana, već ratni sukobi čiji je cilj bio stvaranje alternativnih sistema moći zasnovanih na profitu.
Predstavnik Mejdunarodnog centra za tranzicionu pravu Dik Osting rekao je da EU sprovodi ograničeno uslovljavanje i da se ne shvata da domaća suđenja doprinose širem cilju – suočavanju sa prošlošću.
Dodao je da je tranziciona pravda mnogo širi koncept od hapšenja ratnih zločinaca i njihovog izvođenja pred sud.
Međunarodni seminar “Evropske integracije i tranziciona pravda: redistributivna i restorativna pravda” organizovao je u Beogradu Fond za humanitarno pravo. Seminar je okupio predstavnike nevladinog sektora iz regiona i međunarodne stručnjake.

Share