Glas javnosti: Osuđena Nataša Kandić

Izvor: Glas javnosti

Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić proglašena je juče, pred Četvrtim opštinskim sudom, krivom za klevetu predsednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića i kažnjena je sa 200.000 dinara.

Kandićeva je oglašena krivom jer je 2006. godine u emisiji „Kažiprst“ iznela neistinite tvrdnje na Nikolićev račun – da je „bio u situacijama sa oružjem i da su od njegove ruke stradali civili“ u hrvatskom selu Antin 1991. godine.
Nikolić od Kandićeve traži i milion dinara na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda neistinitim tvrdnjama, a za ostvarenje tog zahteva upućen je na parnični postupak.
Sudija Maja Ilić rekla je u obrazloženju presude da je Nataša Kandić prekršila pretpostavku nevinosti time što je Nikolića optužila za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.
– Iz dokaza izvedenih na suđenju ne proizlazi da je Kandićeva imala pouzdane podatke o Nikoliću, ali ih je ipak iznela u javnost. Naime, Kandićeva je svoje tvrdnje zasnivala na izjavi svedoka Dušana Damnjanovića, ali on ranije, u svom svedočenju nije potvrdio da je bio svedok dvostrukog ubistva. To je suština njegovog iskaza. Čak i da je imala podatke, nije uputno da direktorka Fonda za humanitarno pravo na osnovu iskaza tog svedoka optužuje Nikolića. Da je postupala dobronamerno, ne bi imenovala Nikolića, nego bi podatke koje je imala predala Tužilaštvu za ratne zločine. Ona je optužbe protiv Nikolića iznela pre četiri godine i tužilaštvo je imalo sasvim dovoljno vremena da pokrene postupak protiv Nikolića, ali to nije učinilo – rekla je Ilićeva.

GLAVNI SVEDOK DOBIO AMNEZIJU
– U vreme kada sam razgovarao sa Kandićevom, sredinom 2005. godine, mnogo sam lagao da bih došao do novca, bilo je to usred mog najvećeg drogiranja. Ne sećam se šta sam joj rekao, niti kada sam bio u Antinu, ne sećam se ni šta sam rekao Vukčeviću. Ne sećam se da li je Nikolić bio u Antinu – rekao je Damnjanović, koji u KBC-u Kragujevcu, uz pomoć doktorke Slavice Đukić-Dejanović, uspešno privodi kraju program odvikavanja od heroina.

– Dušan Damnjanović, član SRS-a iz Kragujevca, koji je bio dobrovoljac u Antinu, izjavio je preda mnom i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem da je Nikolić izašao sa večere, ušao u susednu kuću i da su svi čuli rafale, a kada se vratio, bio je nagrađen aplauzom i da su posle u toj kući pronađena tela dva hrvatska civila. Nisam ja dovela u pitanje čast i ugled Nikolića, nego činjenica da je predsednik SRS-a Vojislav Šešelj optužen pred Haškim tribunalom i da se u Beogradu u najmanje dva predmeta sudi članovima te stranke za ratne zločine. Pokazalo se da gde god ima ratnih zločina, ima i SRS-a – rekla je Kandićeva, koja ima pravo žalbe na presudu u roku od 15 dana pošto joj bude uručen pismeni otpravak.
Ona za Glas ističe da je od početka bilo jasno da će presuda biti u Nikolićevu korist.
– Presudom je ovaj sud rekao da neće dozvoliti da političari iz partija koje su u celini ratovale budu proveravani u vezi sa ratnim zločinima. Sud nije hteo nikakve dokaze, i pored toga što je Damnjanović istakao da je pod pretnjom i pritiscima. Sudija je odbio da pozove tužioca Vukčevića, Žarka Koraća i druge svedoke koje smo predložili i odluku zasnovala na svom razumevanju šta je mandat organizacije za ljudska prava – kazala je Kandićeva.

Share