RTS:: Nataša Kandić osuđena po tužbi Tomislava Nikolića

Izvešta RTS-a o presudi Nataši Kandić, izvršnoj direktorki Fonda za humanitarno pravo (FHP).

Share