TV B92: Nataša Kandić osuđena po tužbi Tomislava Nikolića

Izveštaj TV B92 o presudi Nataši Kandić, izvršnoj direktorki Fonda za humanitarno pravo (FHP).

Share