Politika: Regionalna komisija za ratne zločine

Izvor: Politika

Koalicija za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i teškim povredama ljudskih prava u oružanim sukobima i neposredno nakon njih (Rekom) formirana je nedavno na Četvrtom regionalnom forumu u Prištini, rekla je Nataša Kandić, predsednica Fonda za humanitarno pravo, na jučerašnjoj konferenciji za novinare povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Koalicija, koju čine organizacije za ljudska prava sa prostora bivše Jugoslavije, može biti efikasna tamo gde postoje objektivna ograničenja suđenja za ratne zločine, što zbog dugog trajanja suđenja, nestajanja svedoka, što zbog uništenih dokaza, rekla je Kandićeva.

– Članice koalicije su saglasne u tome da u državama bivše Jugoslavije u okviru civilnog društva treba sprovesti široku javnu debatu, kako bismo do juna 2010. u konsultacijama uspeli da izgradimo model Rekoma, koji bismo krajem te godine sa prikupljenih milion potpisa predali predsednicima parlamenata država naslednica. Očekujemo da će oni inicijativu razmotriti, a vlade i parlamenti doneti odluku o prihvatanju civilne inicijative o osnivanju Rekoma – rekla je Nataša Kandić, govoreći o stanju ljudskih prava i tranzicione pravde u Srbije.

Share