E-Novine: Pokrenuti raspravu o strategiji suočavanja sa zločinima

Izvor: E-novine

Grupa nevladinih organizacija pozvala je u ponedeljak vladu i Skupštinu Srbije da, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava – 10. decembra, pokrenu javnu raspravu o strategijama suočavanja sa teškim nasleđem kršenja ljudskih prava, uspostavljanja vladavine prava i pravde za žrtve genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina.

Nakon što su nevladine organizacije iz Vojvodine, povodom Međunarodnog dana borbe protiv genocida, zatražile od vlasti u Srbiji da preduzmu mere za kažnjavanje genodica i ostalih dela iz Konvencije o genocidu, slično je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava zatražila grupa nevladinih oranizacija, mahom iz Beograda.

Povodom šezdeset godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, organizacije za ljudska prava ocenile su da je sazrela društvena potreba za javno i odgovorno preispitivanje vlastite odgovornosti za nedela protiv čovečnosti.

„Srpske institucije imaju obavezu, prema društvu i porodicama žrtava, da iznesu činjenice o nedelima u javnost, organizuju istrag i kazne počinioce i naredbodavce tih nedela. U te obaveze spada i hapšenje preostalih begunaca od međunarodne pravde, Ratka Mladića i Gorana Hadžića”, navodi se u javnom pozivu zvaničnicima.

Nevladine organizacije su ocenile da u Srbiji nije sprovedena reforma policije, vojske i bezbednosnih službi i da u njima još rade pojedinci koji su učestvovali u planiranju, donošenju odluka i izvršenju ratnih zločina.

Organizacije za ljudska prava traže uspostavljanje procedura za udaljavanje iz institucija prekršilaca ljudskih prava u vreme pripreme i trajanja oružanih sukoba, piše u saopštenju.

Akciju su pokrenule organizacije Žene u crnom, Fond za humanitarno pravo, Komitet pravnika za ljudska prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za mir i razvoj demokratije, Socijaldemokratska unija, Glas razlike i Dah teatar Škart.

Njih su podržali i Mreža Žene u crnom, Centar za unapredjivanje pravnih studija, Helsinški odbor za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava i Incest trauma centar Queeria.

Share