Glas javnosti: Fond za humanitarno pravo i kosovski Srbi

Izvor: Glas javnosti

Povodom neproverenih i netačnih tvrdnji novinara Glasa javnosti, iznetih u članku pod naslovom „Izveštaji kroje sudbinu Srbije“, u broju od 5. novembra, da se nijedan izveštaj nevladinih organizacija u Srbiji ne bavi stanjem ljudskih prava Srba na Kosovu, Fond za humanitarno pravo podseća da Fond sistematski prati i izveštava o stanju ljudskih prava Srba i ostalih etničkih zajednica na Kosovu, uključujući teška kršenja ljudskih prava počinjena tokom oružanog sukoba na Kosovu i nakon toga. Fond za humanitarno pravo prati i izveštaja o suđenjima za ratne zločine i etnički motivisana krivična dela na Kosovu, koja se vode pred međunarodnim sudskim većima na Kosovu.

Fond za humanitarno pravo upozorava da je sporna tvrdnja izrečena za evidentnom namerom diskreditacije nevladinih organizacija za ljudska prava i predstavlja nastavak kontinuiranih napada na ove organizacije.

Radi istinitog i na činjenicama zasnovanog obaveštavanja javnosti, navodimo nazive neke od ukupno 13 izveštaja Fonda, koji se odnose na stanje ljudskih prava Srba na Kosovu: Lekcija iz Orahovca (1999), Otmice i nestanci ne-albanaca na Kosovu (2001), Etničke zajednice na Kosovu 2003. i 2004. (2005), Etničko naselje na Kosovu – mart 2004. (2004), Etničke manjina na Kosovu u 2005. (2006), Etničke zajednice na Kosovu u 2007. i 2008. (2008), itd. Sve publikacije su, osim u štampanoj formi, dostupne i na internet portalu Fonda za humanitarno pravo, kaže se u demantiju izvršnog direktora Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić.

Share