B92: FHP: Više od 13.000 identifikovanih

Izvor: B92

Fond za humanitarno pravo evidentirao je do danas 13.472 žrtve stradale u periodu između 1998. i 2000. godine na Kosovu i Metohiji.

FHP je u saopštenju odbacio informacije u medijima da je Fond do sada evidentirao 12.000 srpskih žrtava, ukazujući da među žrtvama koje su evidentirane ima 9.260 Albanaca, 2.488 Srba, 470 ostalih i 1.254 žrtava neutvrđene etničke pripadnosti.

Od toga, podaci o 8.879 žrtava su potpuno obrađeni, potvrđeni iz najmanje dva nezavisna izvora i pokazuju okolnosti pod kojima su žrtve stradale, ubijene ili nestale.

Među njima je 7.707 Albanaca, 822 Srba i 350 žrtava drugog etničkog porekla.

Dodaje se da je reč o žrtvama ubistva, stradanja i nestanka na Kosovu periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine.

Među 4.593 žrtve o kojima FHP još uvek nema potpune podatke, 1.666 su Srbi, od kojih 686 pripadnici vojske i policije, 590 civili i 390 ih je nepoznatog statusa, navedeno je u saopštenju.

Albanskih žrtava o kojima FHP nema podatke je 1.553, pripadnika drugih etničkih zajednica je 120, s tim što za 1.254 etničko poreklo još nije utvrđeno s potpunom sigurnošću.

FHP je ukazao da su mu u prikupljanju podataka i sprovođenju popisa stvarnih i direktnih žrtava pomogla udruženja porodica žrtava, očevici i članovi porodica žrtava, a korišćeni su i podaci i činjenice iznete i utvrđene u suđenjima pred Haškim tribunalom i nacionalnim sudovima.

Komisija za nestale je FHP-u ustupila podatke kojima raspolaže, a Ministarstvo odbrane je u septembru 2008. prihvatilo saradnju sa tom NVO na obezbeđivanju nedostajućih podataka o pripadnicima vojske koji su stradali ili nestali na Kosovu.

MUP Srbije još nije odlučio o molbi FHP-a za davanjem na korišćenje podataka o stradalim i nestalim pripadnicima policije, ukazano je u saopštenju.

FHP je najavio da će krajem januara 2009. početi sa javnom prezentacijom i proverom podataka o popisanim žrtvama, u Srbiji i na Kosovu, kada očekuje da ispravi moguće greške i pribavi i poslednje podatke koji nedostaju.

Poimenični popis biće objavljen u tri toma Kosovske knjige pamćenja i biće dostupan na internetu.

Share