Danas: Podaci o logorima za sada tajna

Izvor: Danas

Ukoliko policija odbije da izvrši odluku poverenika, Vlada Srbije je dužna da obezbedi izvršenje rešenja i dostavi tražene podatke, navodi Rodoljub Šabić

Beograd – Fond za humanitarno pravo će uputiti žalbu Vladi Srbije, jer i pored obavezujuće odluke poverenika za informacije od javnog značaja, od MUP-a Srbije nisu dobili dokument o osnivanju zarobljeničkih logora u Šljivovici i Mitrovom Polju, u centralnoj Srbiji, kao i o ljudima koji su rukovodili i upravljali tim logorima.
Sandra Orlović, pravnica Fonda za humanitarno pravo, kaže za Danas da će FHP iskoristiti sva pravna sredstva da bi došao do te informacije, pa i putem žalbe Vladi Srbije.
– Nismo dobili od MUP-a te podatke, pa pretpostavljamo da su pokrenuli spor pred Vrhovnim sudom Srbije, što je poslednja instanca za tužbu. Prema ranijim iskustvima, na primer Inicijative mladih za ljudska prava, koja je tražila od BIA broj prisluškivanih osoba u Srbiji, Vrhovni sud je doneo odluku u korist Inicijative, ali je BIA odbijala da sprovede to rešenje. Neke institucije u Srbiji su jače od zakona i pretpostavljam da će se to okončati na isti način. Jedino što možemo jeste da sačekamo odluku Vrhovnog suda – kaže Orlović. Ona dodaje da Fond nije obavešten da je MUP pokrenuo postupak pred tim sudom, “ali da ne postoji obaveza Vrhovnog suda” da ih obavesti o pokrenutom upravnom sporu.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić naložio je MUP-u Srbije da u roku od tri dana dostavi FHP-u dokument o logorima. Šabić objašnjava za Danas da od MUP-a nije ništa dobio u ovom predmetu, jer i ne postoji obaveza ove institucije da mu dostavlja odgovor.
– Vlada Srbije je dužna da obezbedi izvršenje rešenja, a od FHP-a zavisi da li će tražiti od Vlade da obezbedi ispunjenje ovog rešenja. Tužba MUP-a Vrhovnom sudu bila bi nedopuštena i bila bi odbačena – kaže Šabić. Prema njegovim rečima, on je uputio obavezujući nalog MUP-u, kako bi to ministarstvo dostavilo, ukoliko postoji, akt o osnivanju logora u Šljivovici i Mitrovom Polju, kao i podatke o ljudima koji su rukovodili i upravljali tim logorima. Kako ističe, podaci o osnivanju bilo koje državne institucije, ali i informacije o osobama koje su upravljale tim institucijama, moraju biti dostupni javnosti. Šabić dodaje da se time ne prejudicira da li su ili nisu tamo izvršena krivična dela i prekršena ljudska prava.
– Ukoliko MUP odbije da izvrši odluku poverenika, Vlada Srbije je dužna da obezbedi izvršenje rešenja i dostavi tražene podatke – ističe Šabić.
U MUP-u juče nije bilo moguće dobiti komentar da li su uputili odgovor Fondu ili tužbu Vrhovnom sudu, a u Vrhovnom sudu Srbije Danasu je rečeno da oni nisu dobili tužbu MUP-a na odluku poverenika.
Fond za humanitarno pravo je 31. jula 2007. tražio od MUP-a dokument o osnivanju dva logora i spisak službenih lica nadležnih za upravljanje i nadzor u tim logorima. Ministarstvo je 5. oktobra odbilo njihov zahtev u delu koji se odnosi na spisak službenih lica, sa obrazloženjem da bi otkrivanje identiteta pripadnika policije ugrozilo njihovu bezbednost. Prema navodima FHP-a, na deo zahteva koji se odnosi na dostavljanje pravnog akta o osnivanju logora, MUP uopšte nije odgovorio. Protiv odluke MUP-a, Fond je 17. oktobra 2007. podneo žalbu povereniku za informacije, koji je 23. maja 2008. doneo rešenje o poništavanju rešenja MUP-a Srbije i dao nalog da policija bez odlaganja obavesti FHP o traženim podacima. A. Roknić

Share