Blic: MUP da obelodani podatke o logorima za Bošnjake

Izvor: Blic

Poverenik za javne informacije Rodoljub Šabić naložio je Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije (MUP) da obelodani informacije o logorima za Bošnjake koji su za vreme rata formirani na teritoriji Srbije.

Prema navodima Fonda za humanitarno pravo, Šabić je 23. maja 2008. naložio MUP-u da najkasnije za tri dana od prijema rešenja obavesti Fond da li poseduje dokument ili drugi pravni akt o logorima i prihvatnim centrima za Bošnjake iz Žepe u Šljivovici i Mitrovom Polju i dostavi spisak pripadnika MUP-a angažovanih u ovim logorima. Odluka poverenika koja je Fondu prosleđena 29. maja 2008. godine, obavezujuća je, a ukoliko policija odbije da je izvrši, prema Zakonu, Vlada Srbije je dužna da obezbedi izvršenje rešenja i dostavi tražene podatke.

Fond je 31. jula 2007. tražio od MUP-a dokument o osnivanju dva logora i spisak službenih lica nadležnih za upravljanje i nadzor u tim logorima, a MUP je 5. oktobra odbio zahtev u delu koji se odnosi na spisak službenih lica sa obrazloženjem da bi okrivanje identiteta pripadnika MUP-a ugrozilo njihovu bezbednost.
Prema navodima FHP, na deo zahteva koji se odnosi na dostavljanje pravnog akta o osnivanju logora MUP uopšte nije odgovorio. Protiv odluke MUP-a, Fond je 17. oktobra 2007. podneo žalbu povereniku za informacije koji je 23. maja 2008. godine doneo rešenje o poništavanju rešenja MUP Srbije i nalog da bez odlaganja obavesti FHP o traženim podacima.

Share