Tanjug Priština: FHP: Poboljšati prava zajednica

Izvor:Tanjug

Priština — Fonda za ljudska prava pozvao je Vladu Kosova da poboljša stanje ljudskih prava zajednica na Kosovu.

Prava manjina na Kosovu se i dalje svakodnevno krše, a kosovske institucije nisu preduzele sve mere za zaštitu osnovnih ljudskih prava i potpuno sprovođenje zakona o upotrebi jezika i zakona protiv diskriminacije, rečeno je danas u Prištini, na predstavljanju izveštaja FHP-a.

Iz rezultata istraživanja Fonda za ljudska prava proizilazi da su manjinske zajednice integrisane u kosovsko društvo, ali u izveštaju se skreće pažnja da kosovske institucije nisu učinile onoliko koliko je potrebno za potpuno sprovođenje zakona o upotrebi jezika i zakona protiv diskriminacije, preneli su prištinski elektronski mediji na albanskom jeziku.

Izveštaj FHP-a na Kosovu nosi naziv “Pitanja bezbednosti, zapošljavanja i sprovođenja zakona za upotrebu jezika i zakona protiv diskriminacije na Kosovu”.

Zamenica izvršnog direktora Fonda za ljudska prava Sandra Orlović rekla je da su međuetnički odnosi pitanje koje traži poseban tretman u društvima proisteklim iz rata.

“U narednom periodu nastavićemo da se bavimo ovim temama i da pratimo sprovođenje zakona i standarda za manjinska prava na Kosovu”, rekla je Orlovićeva.

Koordinatorka projekta “Manjinska prava u praksi” Fonda za ljudska prava iz kancelarije u Prištini Ardita Metaj-Dika ocenila je da je nezaposlenost najveći problem svih zajednica na Kosovu, uključujući i Albance. Iz izveštaja proizlazi da je najveći deo Srba zaposlen u paralelnim institucijama Vlade Srbije, koje funkcionišu na Kosovu.

Posle jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova veliki broj Srba je napustio radna mesta u lokalnim institucijama, navodi se u izveštaju i dodaje da je Kosovo zabeležilo opšti napredak u pravcu poboljšavanja nivoa bezbednosti i slobode kretanja za sve etničke zajednice.

“Sve etničke manjine na Kosovu se osećaju sigurno i nema evidentnih problema u slobodi kretanja. Kancelarija je, takođe, evidentirala bezbednosne probleme srpske manjinske zajednice, ali su oni uglavnom povezani sa sporadičnim incidentima koji su se dešavali na Kosovu, kao i neangažovanje kosovskih institucija na rasvetljavanju ovih etničkih incidenata”, rekla je Ardita Metaj-Dika.

Izveštaj preporučuje Vladi Kosova da uloži veće napore kako bi bio poboljšan položaj manjinskih zajednica na Kosovu i da se poštuju njihova prava na zapošljavanje, upotrebu maternjeg jezika u svakodnevnom životu i u obrazovanju.

Preporučeno je da se stvore uslovi za bezbednost i integraciju svih etničkih zajednica u kosovsko društvo.

Share