KosovaLive: FHP izjavio da Beograd podstiče pobunu kosovskih Srba

Izvor: KosovaLive

Proglašenje nezavisnosti Kosova uticalo je da Srbi napuste svoja radna mesta u institucijama Kosova, taj korak je podstaknut  od strane  Vlade Srbije, koja vrši pritisak na njih da napuste radna mesta u institucijama koje su u nadležnosti Vlade Kosova, rečeno je u izveštaju Fonda za humanitarno pravo (FHP), sa sedištem u Beogradu.

Share