Radio Televizion i Kosovës: FDH: Qeveria e Kosovës duhet ta përmirësojë pozitën e komuniteteve pakicë në vend

Sadržaj dostupan na Shqip.

Share