Dnevnik: Četvorici „Škorpiona” 58 godina zatvora

Izvor: Dnevnik

IZREČENA PRESUDA ZA UBISTVO ŠESTORICE SREBRENIČKIH MUSLIMANA

Predsednica sudskog veća za ratne zločine Gordana Božilović – Petrović izjavila je juče obrazlažući presudu izrečenu pripadnicima paravojne formacije „Škorpioni“, da je sud utvrdio da su optuženi izvršili zločin za koji se terete. Slobodan Medić, Pera Petrašević, Aleksandar Medić i Branislav Medić osuđeni su juče na ukupno 58 godina zatvora zbog ubistva šestorice srebreničkih Muslimana u Trnovu 1995. godine, dok je Aleksandar Vukov oslobođen optužbe. Sudija Božilović – Petrović je kazala da je sud iz izvedenih dokaza nedvosmisleno utvrdio da je Slobodan Medić, kao komandant te paravojne formacije, naredio da se izvrši ubistvo šest civila.

„On je, kao komandant, bio ovlašćen da izda takvo naređenje, a u izvršenje tog zadatka krenuli su njegovi najodaniji ljudi – pripadnici njegovog obezbeđenja“, kazala je predsednica sudskog veća. Ona je naglasila da nema dokaza da je Slobodan Medić primio naređenje od NN komandanta Vojske Republike Srpske, pa sud takve tvrdnje nije uzeo u obzir prilikom izricanja presude. Takođe je utvrđeno da je video kaseta sa snimkom egzekucije šestorice Muslimana napravljena po naređenju Slobodana Medića, koji je naredio da se snima sve što ta jedinica radi, kako bi imao uspomenu. Original kasete bio je sakriven u sefu Medićeve kuće.

Prema rečima sudije Božilović-Petrović, nema dokaza da je Vukov izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret, odnosno da je pomagao pri ubistvu šestorice Muslimana. Prilikom izricanja presude sud je, kao olakšavajuće okolnosti prema optuženima, uzeo u obzir da su u vreme izvršenja zločina bili mladi, neosuđivani, porodični ljudi. Kao otežavajuće okolnosti sud je uzeo u obzir to što su trojica, od šestorice ubijenih civila, bili maloletni, kao i činjenicu da su bili izloženi torturi.Slobodan Medić i Branislav Medić osuđeni su na po 20 godina, Pera Petrašević na 13, a Aleksandar Medić na pet godina.

Prema optužnici, „Škorpioni“ su, kao paravojna formacija koju je formirala Naftna industrija Republike Srpske, a koja je vojno delovala u sastavu Republike Srpske Krajine, na mestu zvanom Godinjske bare, u blizini Trnova, ubili šestoro muslimanskih civila. Osuđeni su ubili Safeta Fejzića, Admira Alispahića, Sidika Salkića, Smajila Ibrahimovića, Dina Salihovića i Jusu Delića. Posle izrečene presude, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je novinarima da je tužilaštvo delimično zadovoljno presudom pripadnicima „Škorpiona“ i najavio da će uložiti žalbu.

Vukčević je rekao da tužilaštvo nije zadovoljno oslobađajućom presudom za Vukova i kaznom od pet godina za Aleksandra Medića. Tužilaštvo je zadovoljno efikasnošću postupka u istrazi i na glavnom pretresu, rekao je Vukčević i naglasio da je u pitanju teško krivično delo – ratni zločin i da nije lako doći do presude.
Antrfile:
Porodice ubijenih nezadovoljne presudom

Posle izricanja presude, Safeta Muhić, sestra ubijenog Safeta Fejzića, rekla je novinarima da je presuda sramna, naglasivši da su porodice ubijenih očekivali pravdu.
Nura Alispahić, majka ubijenog Azmira Alispahića, takođe je ocenila da je presuda sramna, smatrajući da su kazne neprimerene krivičnom delu. Punomoćnik porodica ubijenih muslimana Nataša Kandić ponovo je kritikovala ocenu tužilaštva i suda da su „Škoropioni“ paravojna formacija, tvrdeći da je ta jedinica delovala u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.Kandićeva je rekla da je presuda „neshvatljiva i uvredljiva za žrtve i njihove porodice“, s obzirom na to da je pripadnik „Škorpiona“ Aleksandar Vukov oslobođen optužbe, iako se na snimku vidi kako grubo vređa jednu od žrtava.

Autor: E. D.

Share