Sudbina Srba, Crnogoraca, Roma, Bošnjaka i Aškalija nestalih na Kosovu

Prema podacima Međunarodnog Komiteta Crvenog krsta [MKCK, 5.950 osoba je nestalo u vezi sa oružanim sukobima na Kosovu. U međuvremenu, sudbina 3.462 osobe je razjašnjena: 1.353 su nađene žive, mrtvih je nađeno 1.916 [tela identifikovana i vraćena porodicama a 193 slučajeva je zatvoreno iz administrativnih razloga. Zaključno sa 15. novembrom 2005. godine, na listi MKCK je 2.488 osoba čija sudbina još uvek nije razjašnjena. Prema podacima FHP-a, u okviru 2.488 nestalih Albanaca je 1.785, Srba 538 i ostalih 165.

Kancelarija UNMIK-a za nestala lica i sudsku medicinu (UNMIK/OMPF) do novembra 2005. godine predala je porodicama identifikovane posmrtne ostatke 143 žrtve,  nealbanske nacionalnosti, ekshumiranih na Kosovu. Isti podatak daje Komisija Saveta ministara SCG za nestala lica.

Upoređujući obe liste, Fond za humanitarno pravo je našao da je do novembra 2005. godine porodicama predato 157 identifikovanih posmrtnih ostataka ne-Albanaca, ekshumiranih na Kosovu. U okviru 157 su  tela pet žrtava, ekshumiranih na Kosovu, koja su preneta  u Srbiju, sahranjena na groblju Lešće u Beogradu, odakle su ponovo ekshumirana i predata porodicama. Tela dve identifikovane  žrtve su pronađena i ekshumirana na teritoriji opštini Bujanovac, Republika Srbija.

Na sledećem linku možete preuzeti kompletan izveštaj.

Share