Represija prema političkim neistomišljenicima u Srbiji

Vlasti u Srbiji i SR Jugoslaviji pojačale su, posle raspisivanja predsedničkih i saveznih izbora, nasilno ponašanje prema političkim neistomišljenicima ugrožavajući osnovna prava i slobode građana. Izborna kampanja u Srbiji odvija se u uslovima svakodnevnog hapšenja aktivista Otpora, nevladinih organizacija i članova opozicionih partija.

Istraživanje Fonda za humanitarno pravo (FHP) pokazuje da je policija od početka maja do polovine septembra privela oko 2500 građana, među kojima je preko 2000 aktivista Otpora, oko 400 članova opozicionih političkih partija i 100 aktivista nevladinih organizacija. Najviše privedenih je do 25 godina starosti, među nijma i oko 200 maloletnika od 16 do 18 godina. Oko 300 aktivista Otpora privođeno je pet i više puta. Podaci FHP pokazuju da je policija od 1. do 15. septembra dnevno privodila oko 20 aktivista Otpora i drugih građana koji aktivno učestvuju u izbornoj kampanji. U ovom periodu FHP zabeležio je i slučajeve brutalnih postupaka policije prema aktivistima Otpora i drugim građanima. Samo u prvoj polovini septembra pripadnici policije su fizički zlostavljali 19 građana. U istom periodu policija je upadala u kancelarije Otpora i nevladinih organizacija i plenila kompjutere, telefonske imenike i spiskove saradnika. Upadljivo su učestali napadi privatnih lica na aktiviste Otpora i građane koji su aktivni u sprovođenju izborne kampanje Demokratske opozicije Srbije (DOS), kampanje Otpora “Gotov je” i nevladinih organizacija “Vreme je”.

Kao formalni povod za pokretanje masovne policijske akcije protiv Otpora poslužio je najpre incident u Požarevcu 2. maja, kada je policija uhapsila trojicu aktivista Otpora zbog navodnog pokušaja ubistva člana JUL-a. Ubistvo predsednika Izvršnog veća Vojvodine i visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije (SPS) Boška Peroševića 13. maja u Novom Sadu policija je sasvim neosnovano iskoristila za masovno privođenje i pretresanje stanova aktivista Otpora i članova opozicionih partija.

Rešenjem o odbijanju upisa Otpora u registar udruženja, 9. juna, protivno ustavnim načelima i garancijama za uživanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, Savezno ministarstvo pravde dodatno je pojačalo policijsku akciju protiv aktivista Otpora. Tom odlukom vlasti su manifestovale spremnost da iz društvenog i političkog života eliminišu čitave generacije mladih ljudi. Oni su dati policiji u nadležnost kao grupe koje deluju protiv interesa nacionalne bezbednosti.

Preuzmite izveštaj Represija prema političkim neistomišljenicima u Srbiji

Share