Konferencija za štampu nevladinih organizacija povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

sreda, 10.12.2008. 10:00 časova, TANJUG, Međunarodni press centar Beograd, Knez Mihailova 6, III sprat

Govornici:

Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo: Tranziciona pravda
Milan Antonijević, Komitet pravnika za ljudska prava: Braniteljke i branitelji ljudskih prava – obaveze države (Deklaracija UN o borcima za ljudska prava)
Andrej Nosov, Inicijativa mladih za ljudska prava: Jačanje mehanizama za zaštitu ljudskih prava
Ivan Kuzminović, Helsinški odbor za ljudska prava: Odnos države prema civilnom društvu i nevladinim organizacijama
Staša Zajović, Žene u crnom: Rezolucija 1325 – Žene mir bezbednost

 

Share