Regionalne konsultacije sa žrtvama, mladima, novinarima i organizacijama za ljudska prava o Regionalnoj komisiji za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, Mitrovica – 26.06.2008.

Agenda

Konsultacije civilnog društva o mehanizmima za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji – izveštaj

Izvod iz knjige Pomirenje nakon žestokog sukoba autori Mark Freeman i Pricilla B. Hayner

Share