Brčko `92: Van svake sumnje

Fond za humanitarno pravo (FHP) je u saradnji sa Outreach programom Haškog tribunala, Savezom logoraša BiH i Udruženjem logoraša Brčko Distrikta organizovao konferenciju koja promoviše sudsku istinu i glas žrtava ratnih zločina počinjenih u Brčkom tokom 1992, Brčko `92: Van svake sumnje. Konferencija je održana 5. septembra 2008. godine, u Sava centru (sala 2/0), u Beogradu.


Agenda

Podaci o predmetu Goran Jelisić (IT-95-10) – “Brčko”

Podaci o predmetu Ranko Češić (IT-95-10/1) – “Brčko”

Izveštaj Komande istočnobosanskog korpusa VRS od 29.09.1992.

Svedočenje Smajla Musića

Svedočenje Abdulaha Mujdanovića

Svedočenje Adile Suljević

Svedočenje Džafera Deronjića

Share