Ugrožavanje branitelja ljudskih prava u Srbiji

Svesna sam da ja u Srbiji nemam podršku za svoj rad i da u državnim institucijama ima puno onih koji me napadaju da bi odvratili javnu pažnju od svojih nedala u prošlosti. U te, koji bi da prikriju svoje tragove iz prošlosti, spadaju Vojislav Šešelj i njegova ultra-nacionalistička stranka, Srpska radikalna stranka. U Hagu je u decembru 2007. počelo suđenje Vojislavu Šešelju, za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji.

Na pretresu u januaru 2008. godine, optuženi Šešelj je počeo da iznosi podatke koji se tiču moje privatnosti i poverljivih kontakata sa svedocima ratnih zločina. Optuženi je pitao svedoka Gorana Stoparića da li je imao ključeve od mog stana i da li je boravio u mom stanu i kada sam bila i kada nisam bila prisutna. Sudija je dozvolio optuženom Šešelju da na javnoj sednici iznese da je kod mene spavao svedok [decembar 2003] dok je pred Okružnim sudom u Beogradu svedočio o ubistvu 14 albanskih žena i dece u Podujevu na Kosovu, koje su počinili njegovi saborci iz jedinice Škorpioni. Drugo, optuženi je pred sudom izneo da sam dan ranije svedoku poslala SMS poruku i da sam razgovarala sa njim, a sudija ga nije ni pitao kako je to saznao.Optuženi nije izneo sadržaj poruke, koja inače nema nikakve veze sa suđenjem, ali je jako insistirao da svedok potvrdi njegov zaključak da sam ja tom porukom vršila pritisak na svedoka. Predsedavajući nije intervenisao, bar na javnoj sednici, tako da je ostalo nerazjašnjeno kojim rečima i na koji način sam ja vršila pritisak da svedok svedoči protiv optuženog. Optuženi je iznosio podatke koji me predstavljaju kao osobu koja u svom stanu gosti bivše ratnike i priprema ih da svedoče protiv Šešelja i drugih optuženih za ratne zločine. Ponovo sudija nije reagovao.

O tome da je suđenje Šešelju prekinuto zbog moje SMS poruke saznala sam od novinara Franfurtskih vesti, koje je obavestila SRS. To je bilo pre nego što je optuženi Šešelj na javnoj sednici suđenja ponovio svoja saznanja koja je, očito, prethodno izneo na zatvorenoj sednici. Zatim je, Politika, najtiražniji dnevni list u Srbiji 25.01.2008. godine na naslovnoj strani objavila da je suđenje u Hagu pivremeno prekinuto zbog moje SMS poruke, opširno prenoseći Šešeljeva saznanja o mom navodnom uticaju na svedoka Stoparića i pružanju podrške svedocima protiv optuženih za ratne zločine. Cilj teksta u Poltici je bio da u Srbiji podstakne «patriote» protiv «izdajnika», kako Šešelj i njegova partija nazivaju branitelje za ljudska prava.

Posle svega ja imam pravo da postavim pitanje ko dostavlja haškom optuženiku Šešelju podatke? U vezi sa tim pomenula bih da je generalni sekretar SRS i član Odbrane tima V.Šešelja, Aleksandar Vučić u emisiji TV Fox «Recite narodu» [29.11.2007.] rekao da ta stranka podatke i dokumenta dobija od Bezbednosno-informativne agencije.U istoj emisiji, u kojoj smo zajedno gostovali, zapretio mi je da će me zatvoriti čim dođu [SRS] na vlast ali da će biti milosrdni, da ću dobijati voće, povrće i sve što mi bude trebalo.

Niko iz vlasti u Srbiji nije reagovao na vest da Srpska radikalna stranka ima pristup SMS porukama građana, posebno zaštitnika ljudskih prava i da kontriliše njihove kontakte. Očigledno je da Bezbednosno-informativna agencija opslužuje Srpsku radikalnu stranku i Odbranu Vojislava Šešelja, ali je, sudeći po hvalisanju radikala, sigurno je da to ne radi samo ta služba već i vojne, bezbednosne i obaveštajne, službe.

S poštovanjem, 30.01.2008.

Nataša Kandić

Share