Tužba protiv države zbog kršenja ljudskih prava u prošlosti u Sandžaku

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 1. marta 2006. godine, u ime Munira Šabotića podneo Prvom opštinskom sudu tužbu za naknadu nematerijalne štete protiv Republike Srbije, zbog torture koja je nad njim izvršena u avgustu i septembru 1994. godine u Novom Pazaru.

U avgustu 1994. godine, trojica inspektora Državne bezbednosti (DB) iz Novog Pazara, Radivoje Ilić, Mile Gerić i jedan nepoznati muškarac, primorali su Šabotića da potpiše izjavu o navodnom učešću 25 Muslimana u organizovanju vojnih štabova Stranke demokratske akcije (SDA). Nakon toga, Šabotić je pozvan da svedoči u krivičnom postupku protiv ovih lica, ali je na samom pretresu, pred sudom, izjavio da je bio žrtva torture od strane inspektora DB i da su mu oni dali pripremljen iskaz koji je trebalo da ponovi pred sudom. Posle izlaska iz suda, Šabotić, po naredbi inspektora Ilića, odlazi u policijsku stanicu. Tamo ga inspektori Ilić, Gerić i nepoznati muškarac tuku nogama i rukama i od njega traže da povuče izjavu koju je dao na sudu. Od batinjanja mu je polomljeno rebro. Dva dana po izlasku iz policijske stanice, Šabotića je privela policija i od njega je zahtevano da povuče krivičnu prijavu koju je tog dana podneo. Tada mu je oduzeta sva medicinska dokumentacija o zadobijenim povredama.

Godinu dana nakon ovog događaja, protiv odgovornih policajaca pokrenut je krivični postupak pred Opštinskim sudom u Novom Pazaru koji je, posle punih 10 godina, obustavljen u septembru.2004. godine zbog nastupanja apsolutne zastarelosti.

FHP podseća da je u Sandžaku, za vreme oružanog sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, zabeležen veliki broj slučajeva torture nad muslimanskim stanovništvom u cilju zastrašivanja i iznuđivanja iskaza i priznanja o učešću u navodnim aktivnostima protiv države.

Share