Tužba za naknadu štete protiv Republike Crne Gore

Povodom incidenta koji se dogodio krajem 2002. godine u izbegličkom kampu Konik I u Podgorici, Fond za humanitarno pravo (FHP) iz Beograda, Evropski centar za prava Roma (ERRC) iz Budimpešte i Centar za prava manjina (CPM) iz Beograda podneli su u ime desetoro Roma tužbu za naknadu nematerijalne štete protiv Republike Crne Gore zbog pretrpljenog fizičkog bola i straha, duševnog bola zbog povreda prava ličnosti i umanjenja životne aktivnosti.

U večernjim časovima 21. decembra 2002. godine, nepoznati muškarac bacio je u ovaj kamp bočicu iz koje se širio otrovni gas, usled čega su stanovnicima naselja oštećeni disajni organi, a neki od njih i danas osećaju posledice po zdravlje.

Stanovnik ovog naselja M.B., koji se tada zatekao na licu mesta, video je za sada još neidentifikovanog sredovečnog muškarca kako izlazi iz parkiranog automobila, a potom baca bočicu sa otrovnim gasom u pravcu baraka. Ljudi koji su se zatekli na licu mesta počeli su da se guše, povraćaju, a nekima je išla krv iz nosa. Jedna starija žena pala je u nesvest, a R.S. koji je telefonom pozvao hitnu pomoći, dobio je odgovor iz te službe da nema potrebe da medicinski radnici dođu na lice mesta, već je dovoljno da povređeni ljudi piju čaj u što većim količinama. Stanovnici su odmah prijavili slučaj policiji, koja je stigla 45 minuta nakon incidenta. Tek sutradan, medicinska ekipa je pregledala povređene Rome, a neki od njih su i hospitalizovani.

U ovom slučaju država je prekršila svoje obaveze, jer nije zaštitila raseljene Rome koji su žrtve rasno motivisanog nasilja na javnom mestu i posebno osetljiva kategorija stanovništva. Iako je prošlo više od godinu dana od napada na romsko naselje, nadležni organi Crne Gore još uvek nisu pronašli i kaznili organizatore i izvršioce napada na izbeglički kamp. Obaveze države ustanovljene su domaćim zakonima, ali i pravno obavezujućim međunarodnim konvencijama. Zakonom o obligacionim odnosima predviđena je odgovornost države za nastalu štetu usled nasilja, a Zakon o unutrašnjim poslovima obavezuje državu da se stara o javnoj i ličnoj bezbednosti svojih građana.

Okvirnom konvencijom Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina propisana je obaveza države da preduzme odgovarajuće mere zaštite lica izloženih pretnjama ili diskriminaciji, neprijateljstvima ili nasilju zbog svog etničkog, kulturnog, jezičkog ili verskog identiteta.

  Dodatne informacije: Sava Popović, FHP Podgorica, tel/fax: 081/620-116, 634-117, e-mail: hlccgzastita@cg.yu

Share