Pretnje iseljenjem devetočlanoj porodici iz Berana

Fond za humanitarno pravo (FHP) upozorava da uprava preduzeća “Veleprodaja” iz Berana pokušava da iseli devetočlanu porodicu Krasnići iz stana u kome živi već 39 godina, a koji se nalazi u sklopu stovarišta u okviru ovog preduzeća. U stanu žive Omerova bolesna šezdesetpetogodišnja majka Halema, njegova nezaposlena žena Misada i deca Emina i Emir, koji idu u školu. Oni stan dele sa Omerovim bratom Enverom i njegovom ženom Sanelom, koji su nezaposleni, kao i sa njihovom decom Aldinom i Anhelom, koji imaju devet, odnosno sedam godina. Povod za iseljenje je početak privatizacije ovog preduzeća.

Omer Krasnići je rekao istraživačima FHP da je njegov otac Duljo, doseljenik sa Kosova, dobio ovaj prostor ukupne površine 44 m2 kao nužni smeštaj još 1964. godine, o čemu Omer ima i potpisan ugovor. Duljo je u ovom preduzeću, koje se tada zvalo “Agropolimlje”, radio na istovaru brašna i kao čuvar skladišta. Duljo je adaptirao prostor i prilagodio ga stanovanju, a porodica je čitavo vreme redovno plaćala sve dažbine. Takođe, uveli su i telefonsku liniju.

Prema rečima Omera Krasnićija, oni su se interesovali 1992. godine da otkupe stan, ali im je tadašnji direktor firme, a sadašnji predsednik Opštine Berane Relja Jovančević, saopštio da ne mogu da otkupe stan i da moraju da se sele. Iz straha da im se ne pogorša situacija nisu ni pokušavali da otkupe stan, sve dok nije počela privatizacija preduzeća.

Omer Krasnići tvrdi da “Veleprodaja” nije imala kopiju ugovora koji je njegov otac potpisao sa preduzećem. Pod izgovorom da želi da reši status porodice, uprava preduzeća je zatražila od Omera ugovor da ga pogleda i kopira. Ubrzo nakon toga, 4. decembra 2003. godine, “Veleprodaja” je podnela tužbu protiv Omera, njegovog brata i majke, kojom se traži njihovo iseljenje iz stana.

Omer kaže da do sada nisu imali većih problema u Beranama, sem što su im tokom bombardovanja “često znali baciti kamenicu i ponešto dobaciti”. Za pomoć u vezi svog problema porodica Krasnići se u aprilu ove godine obratila i predsedniku Vlade Republike Crne Gora, ali do danas nije stigao odgovor.

Fond za humanitarno pravo smatra da je tužba “Veleprodaje” protiv Krasnićija neosnovana, pošto član 28 Zakona o osnovima svojinsko-pravnih odnosa omogućava sticanje prava svojine savesnom držaocu nepokretnosti, te da porodici treba omogućiti da otkupi stan.

Dodatne informacije: Sava Popović, FHP Podgorica, tel/fax: 081/620-116, 634-117, e-mail: hlccgzastita@cg.yu

Share