Naknada štete zbog kršenja ljudskih prava u prošlosti u Sandžaku

Fond za humanitarno pravo je, u ime oštećenih Kasima Hajdarevića i Himze Kamberović, podneo I opštinskom sudu tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije zbog torture.

U februaru 1994. godine, pripadnici OUP Prijepolje su u okviru akcije pronalaženja nelegalnog oružja, pretresli kuće Kamberovića i Hajderevića. Oni su nakon pretresa privedeni mada kod njih nije pronađeno oružje. Nakon privođenja u policijsku stanicu, policajci Momir Laković, Nenad Puzović i Ratomir Dučić tukli su Kamberovića i Hajdarevića pesnicama i nogama, a zatim i službenim palicama po dlanovima. Puzović je naredio Kamberoviću da se izuje i gornjim delom tela presavije preko stolice dok se kolenima oslanja na stolicu, da bi ga u tom položaju Dučić tukao kablom za struju po tabanima. Bio je primoran da broji udarce naglas, a kada bi izbrojao do 15 terali bi ga da broji ponovo, tvrdeći da je pogrešio u brojanju. Iz pritvora su pušteni sledećeg dana. Doktori su kod obojice konstatovali teške telesne povrede. Kamberović je zbog pretrpljene torture i straha, samo dvadeset dana nakon ovog događaja dobio dijabetes.

Okružni sud u Užicu je, 1. jula 2002. godine pomenute policajce osudio na po 5 meseci zatvora zbog krivičnog dela iznuđivanje iskaza.

Share