Rešiti problem smeštaja Roma

Predsedniku Vlade Republike Srbije Zoranu Đinđiću

Komesaru za izbeglice Republike Srbije Sandi Rašković-Ivić

Saveznom ministru za nacionalne i etničke zajednice Rasimu Ljajiću

Gradonačelnici Beograda Radmili Hrustanović

Predsedniku IO Skupštine grada Beograda Nenadu Bogdanoviću

Poštovani,

Tražimo da najhitnije pristupite rešavanju problema smestaja Roma koje opštinske vlasti iseljavaju iz bespravno podignutih naselja u Beogradu. Nevladine organizacije podržale su protest Roma iz naselja Stari aerodrom na Tošinom bunaru koji je održan 2. septembra 2002. godine ispred zgrade Predsednistva Srbije zbog postupaka lokalnih, gradskih i republičkih institucija koje ne priznaju potrebu Roma da imaju “krov nad glavom” kao i ostali građani Beograda i Srbije. Više od hiljadu Roma, većinom izbeglih s Kosova, lokalne vlasti prinudno će iseliti iz bespravno podignutog naselja na Tošinom bunaru. Stanovnici tog naselja i nevladine organizacije mnogo puta su se obraćale opštinskim i gradskim vlastima sa molbom da odrede lokaciju na kojoj će Romi podići svoj “krov nad glavom”, što nije naišlo na razumevanje kod nadležnih organa. U ime ljudskog dostojanstva, tražimo da prekinete sa praksom i politikom nezanimanja za ljude koji žive na deponijama, ispod mostova i u drugim divljim naseljima.

Stari aerodrom se nalazi na placu preduzeća Industrije motora i traktora (IMT), koje je pre nekoliko dana u jednom delu naselja isključilo vodu i struju, a 1. septembra postavilo fizičko obezbeđenje sa psima. IMT je 2. septembra pristao da iseljavanje Roma odloži do 1. oktobra. U Srbiji i Crnoj Gori u nehigijenskim i divljim naseljima na obodima gradova živi nekoliko desetina hiljada Roma, Aškalija i Egipćana raseljenih sa Kosova.

Nataša Kandić

Fond za humanitarno pravo

Sonja Biserko

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Share