Vejsel Sadiku skoro tri godine bez prava na svoj stan

Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od nadležnih državnih organa da hitno izvrše sudsku odluku i vrate u posed Vejselu Sadikuu stan u Beogradu u koji se 5. jula 1999. godine nasilno uselila druga porodica dok je on bio kod svoje rodbine u Dragašu.

Od tada Vejsel Sadiku, penzionisani radnik MUP-a Srbije, sa svojom porodicom ne može da koristi stan čiji je vlasnik. Na osnovu pravosnažnog rešenja Okružnog suda u Beogradu iz 2000. godine, Sadiku je do sada šest puta bezuspešno pokušavao da se ponovo useli u svoj stan u beogradskom naselju Medaković.

FHP ukazuje da država nije u stanju da Sadikuu i njegovoj porodici omogući da ponovo koriste svoju imovinu, iako je prošlo skoro tri godine od kada su njihov stan nasilno zauzeli drugi ljudi.

Vejsela Sadikua u sudskom postupku zastupaju advokati Fonda za humanitarno pravo.

Dodatne informacije: Đorđije Vuković, tel/fax: 011/444-3944, 011/444-1487; e-mail: djordjije@hlc.org.yu

Share