Međunarodna advokatska komora (IBA) poziva srpske vlasti da zaštite branioce ljudskih prava od napada usmerenih protiv njih

Institut za ljudska prava Međunarodne advokatske komore (IBA) je izrazio veliku zabrinutost za bezbednost istaknutih boraca za ljudska prava u Srbiji nakon komentara lidera političkih partija kojima se podstiču napadi na ove osobe.

Izvršni direktor IBA, Mark Ellis, je izjavio, „Svedoci smo ekstremno zabrinjavajućeg dešavanja u Srbiji. S obzirom na trenutno jako visok nivo tenzija koje danas postoje u Srbiji, lideri političkih stranaka treba da se uzdrže od davanja izjava kojima mogu da podstaknu akcije usmerene protiv boraca za ljudska prava. IBA je posebno zabrinuta zbog zapaljivih komentara političara koji su direktno usmereni na ugrožavanje života priznate advokatice Nataše Kandić.“

„Uznemiren sam zbog ovog ličnog napada na Natašu Kandić. Srpski lideri bi trebalo nju da prepoznaju kao jednu od nacionalnih vrednosti. Oni bi trebalo da štite njen hrabri rad i slobodu da govori u znak podrške ljudskim pravima u Srbiji i na Balkanu. Izjava koju je dao g. Dačić predstavlja negaciju principa koje Srbija treba da ostvaruje u svom poduhvatu jačanja nove demokratije,” dodao je sudija Richard Goldstone, dopredsedavajući Instituta za ljudska prava IBA.

IBA podseća srpske vlasti na njihove obaveze prema međunarodnom pravu da štite i podržavaju ljudska prava. Srbija je potpisnica Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, koja čvrsto utemeljuje inherentan stav da „će se zakonom zabraniti svako zagovaranje nacionalne, rasne ili verske mržnje koje predstavlja podsticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje”.

IBA poziva srpske vlasti da odmah preduzmu neophodne mere kako bi se zaustavilo davanje takvih zapaljivih izjava i kako bi omogućili da pojedinci odgovorni za davanje komentara koji podstiču na nasilje protiv branilaca ljudskih prava izađu pred lice pravde. IBA dalje poziva srpske vlasti da preduzmu mere kako bi se braniocima ljudskih prava osigurala bezbednost i pružila zaštita protiv bilo kakvih napada.

Share