Novi slučajevi rasističkog nasilja nad romskom decom

Fond za humanitarno pravo upozorava da novi slučajevi rasisitičkog nasilja privatnih lica nad romskom decom i adolescentima pojačavaju osećaj nesigurnosti i strah kod pripadnika te manjine.

Grupa mladića upala je 4. oktobra na čas srpskog jezika u večernjoj školi u Ulici vojvode Milenka, i pretukla nekoliko učenika, među kojima su većina bili Romi. Sledećeg dana oko dvadeset nasilnika, od kojih su neki nosili navijačke šalove preko lica, ušlo je u dvorište te škole za vreme odmora, i pretuklo nekoliko učenika tamnije puti. Pri tom su ih psovali: “Jebaćemo vam majku cigansku!”, “Majku vam cigansku!” i sl. Zbog straha za svoju bezbednost mnogi Romi više ne pohađaju nastavu u toj školi.

Stanari kuće u Đakovackoj ulici, 3. oktobra, tukli su i šamarali jedanaestogodišnjeg K.K. i njegovog sedmogodišnjeg brata A.K. jer su bili u grupi romske i srpske dece iz koje je neko bacio petardu u njihovo dvorište. K.K. i A.K. su Romi poreklom s Kosova i od svojih vršnjaka se izdvajaju veoma tamnom kožom i muslimanskim imenima.

Država mora da zaštiti decu od torture i svih vrsta zlostavljanja, i efikasno kazni sve počinioce nasilja bez obzira na to da li su privatna ili službena lica. Vlasti su dužne da posvete posebnu pažnju diskriminisanim i ugroženim manjinskim grupama, i iskorene sve uzroke nasilja kao što su rasizam, diskriminacija i netolerancija.

Dodatne informacije: Tanja Pavlović-Križanić, tel/fax: 011/244-3944, 011/244-1487, e-mail: tanja@hlc.org.yu

Share