Okružni sud u Novom Pazaru održao suđenje dvadesetčetvorici Muslimana posle pet godina odugovlačenja

Pred Okružnim sudom u Novom Pazaru počelo je ponovno suđenje dvedesetčetvorici Muslimana iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina za krivično delo ugrožavanja teritorijalne celine zemlje, pet godina nakon što je Vrhovni sud Srbije ukinuo prvostepenu presudu. Takva sudska praksa je u suprotnosti sa odredbama Međunarodnog pakta o građanskim i političkim slobodama koje garantuju suđenje bez nepotrebnog odugovlačenja.

Sudsko veće Okružnog suda u Novom Pazaru, kojim je predsedavao sudija Dragomir Lelovac, osudilo je 12. oktobra 1994. godine 24 Muslimana na zatvorske kazne od jedne do šest godina jer su  pripremali nasilno otcepljenje dela teritorije SRJ i stvaranje samostalne države Sandžak. Vrhovni sud Srbije ukinuo je presudu 25. marta 1996. godine i vratio predmet na ponovno suđenje jer je utvrdio da je Okružni sud učinio brojne povrede krivičnog postupka i odredaba Krivičnog zakona Jugoslavije.

Većina okrivljenih provela je u pritvoru od jedne do tri godine, a budući da protiv njih krivični postupak nije okončan oni i dalje ne mogu da ostvaruju osnovna građanska prava: ne mogu da dobiju pasoš, ne mogu da se zaposle i ne mogu da izdržavaju svoje porodice. Jedan od optuženih, Ibrahim Faković, je u međuvremenu umro, a okrivljeni Safet Zilkić i Zekrijah Hajrović nalaze se u inostranstvu.

U Crnoj Gori, sudski postupak protiv dvadesetjednog Muslimana za isto krivično delo okončan je 18. decembra 1995. godine aktom pomilovanja tadašnjeg predsednika Crne Gore Momira Bulatovića.

U Srbiji, novo suđenje dvadesetčetvorici Muslimana pred Okružnim sudom u Novom Pazaru održano je 10. januara  2001. godine, tek nakon zahteva FHP Ministarstvu pravde Srbije da naloži sudu da zakaže glavni pretres. Advokat FHP Dragoljub Todorović, koji zastupa optužene Muslimane, zatražio je na glavnom pretresu da se postupak protiv preminulog Fakovića obustavi, protiv Zilkića i Hajrovića izdvoji, a protiv ostalih okrivljenih nastavi i što pre okonča.

Predsednik Sudskog veća Adil Babić rekao je da je bolje za okrivljene što je do suđenja došlo tek posle promene vlasti i da su se stekli uslovi da se postupak okonča nepristrasno i po zakonu. Nastavak suđenja zakazan je za 14. februar 2001. godine.

Share