Odloženo suđenje Flori Brovini za 12. oktobar 2000

Veće Okružnog suda u Nišu odlučilo je, na zahtev branilaca, da suđenje albanskoj lekarki i pesnikinji s Kosova Flori Brovini odloži za 12. oktobar da bi optužena mogla da se pripremi za odbranu. Brovini, naime, nije dostavljeno rešenje Vrhovnog suda Srbije o ukidanju prvobitne presude Okružnog suda kojom je decembra prošle godine osuđena na 12 godina zatvora zbog udruživanja radi neprijateljske delatnosti i vezi sa krivičnim delom teroririzma.

Brovina je pred sudom rekla da nije kriva i da je uvek spremna da se brani, ali da je onemogućena da pripremi svoju odbranu zato što joj u zatvoru u Požarevcu ne dozvoljavaju da koristi papir i olovku.

Brovini je danas lično uručeno rešenje Vrhovnog suda Srbije o ukidanju prvobitne presude zbog pomaganja Oslobodilačkoj vojsci Kosova (OVK). Sudsko veće, kojom je predsedavala Marina Milanović, naložilo je, takođe, zatvoru u Požarevcu da joj omogući da koristi papir i olovku.

Brovinu brane advokati Živojin Jokanović, Rajko Danilović, Branko Stanić i Milan Stanić. Ponovno suđenje pratilo je oko dvadeset stranih i domaćih novinara, aktivisti nevladine organizacije “Grupa 484”, Fond za humanitarno pravo i šef misije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava u SRJ Barbara Dejvis.

Share