Romima zabranjen ulaz na bazen u sportskom centru “Krsmanovača” u Šapcu

Na osnovu pravila sportskog centra “Krsmanovaca” u Sapcu, ciji je vlasnik predsednik Okruznog odbora Srpske Radikalne stranke i bivsi ministar u Vladi Republike Srbije, Cedomir Vasiljevic, Romi ne mogu da se kupaju u bazenu pomenutog centra. U Sapcu postoji i gradski bazen “Zorka” koji je otvoren za sve gradjane.

Povodom zalbi Roma na zabranu koriscenja bazena sportskog centra “Krsmanovaca” Fond za humanitarno pravo je u saradnji sa romskim nevladinim organizacijama, Demokratsko udruzenje Roma i “Oaza”, 8. jula sproveo testiranje pristupa pomenutom javnom mestu i dosao do zakljucka da je rec o ekstremnom slucaju rasne diskriminacije.

Trojica Srba i trojica Roma, predstavnici pomenutih nevladinih organizacija, pokusali su 8. jula u 13,15 casova da kupe karte i udju na bazen sportskog centra “Krsmanovaca”, medjutim zaposleni centra su najpre pitali Rome da li su Romi. Na njihov potvrdan odgovor saopstili su im, izvinjavajuci se, da na osnovu pravila centra Romima nije dozvoljen pristup. Trojica Srba, clanovi tima za testiranje, trazili su objasnjenje, ali je i njima receno da je rec o pravilima sportskog centra “Krsmanovaca”.

Fond za humanitarno pravo najenergicnije osudjuje praksu sportskog centra “Krsmanovaca” i upozorava da je zabranom ulaska na bazen pripadnicima romske etnicke zajednice prekrseno pravo na jednakost i ljudsko dostojanstvo, zagarantovano Ustavom SR Jgoslavije i Republike Srbije. Ovakvom praksom prekrsene su i odredbe Medjunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i odredbe Medjunarodnog pakta o gradjanskim i politickim koje propisuju obavezu drzave SR Jugoslavije, potpisnice pomenutih konvencija, da zabrani i ukine rasnu diskriminaciju i da pod jednakim uslovima omoguci svim gradjanima pravo pristupa na sva mesta i sluzbe namenjene javnoj upotrebi.

U cilju zastite zrtava i postovanja zabrane diskriminacije na osnovu nacionalne ili rasne pripadnosti Fond za humanitarno pravo ce podneti tuzbu protiv vlasnika sportskog centra “Krsamnovaca” za naknadu stete zbog povreda ugleda, casti i prava licnosti ostecenih Roma i traziti da se o trosku tuzenog Cedomira Vasiljevica u sredstvima javnog informisanja objavi presuda u celini, i u skladu sa presudom, njegovo javno izvinjenje.

Share