U zatvorima u Srbiji ima još maloletnika

Prema evidenciji Fonda za humanitarno pravo u zatvorima u Srbiji još uvek se nalaze 10 albanskih maloletnika. Svi oni su uhapšeni za vreme ratnog stanja u Srbiji. Protivno Zakonu o krivičnom postupku SR Jugoslavije, ovi maloletnici se drže u zatvorima sa odraslim licima.

Dvadesetosmog janaura, pred Okružnim sudom u Leskovcu održaće se suđenje grupi Albanaca, među kojima su i trojica maloletnika: Kujtim Lekaj iz Đakovice, Hasim Dukaj iz sela Drenovac u opštini Đakovica i Fidan Dervišaj iz sela Glođane u opštini Dečan. Protivno zakonu, ovim maloletnicima se sudi istovremeno sa grupom odraslih lica. Inače, ovu trojicu dečaka uhapsili su pripadnici Vojske Jugoslavije 17. aprila 1999. godine, u blizini Plava, u Crnoj Gori, u trenutku kada su nakon višednevnog pešačenja preko planina stigli u Crnu Goru.

Izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da u zatvorima u Srbiji ima nekoliko stotina albanskih civila, među njima još 10 maloletnika, koje su srpske snage uhapsile za vreme trajanja ratnog stanja u cilju kažnjavanja Albanaca zbog njihove podrške međunarodnoj vojnoj intervenciji u SR Jugoslaviji. Prema njenim rečima krajnje je vreme da i demokratska opozicija u Srbiji pokaže interesovanje za političke zatvorenike: “Svi oni su u zatvorima iz političkih razloga, i za njihovo oslobađanje treba da se založi demokartska opozicija u Srbiji, a ne da se ponaša kao da o tome ništa ne zna”.

Share