Okružni sud u Požarevcu oslobodio još jednu grupu kosovskih Albanaca

Sudija Okružnog suda u Požarevcu, Dušan Spasić, zbog nedostatka dokaza oslobodio je juče desetoricu kosovskih Albanaca koji su bili optuženi za terorizam. Njih je danas, posle osamnaest meseci provedenih u zatvoru, preuzeo Međunarodni Komitet Crvenog Krsta, koji će ih odvesti na Kosovo.

Muljaljija Veton, Šalja Arben, Šehu Biljbu, Korenica Mejdin, Merđa Bajram, Nuršaba Destani, Šarki Seljami, Šatri Haljilji, Šehu Zekiri i Kolari Adilj, svi iz opštine Orahovac, uhapšeni su u periodu od 21. do 23. juna 1998. godine za vreme oružanih sukoba u Orahovcu. Javni tužilac je u optužnici teretio sve okrivljene da su u periodu od 18. do 21. juna 1998. godine učestvovali u napadima na pripadnike MUP-a Srbije kada su dva policajca izgubila život, a više njih je ranjeno.

Sud nije prihvatio kao dokaz “parafinsku rukavicu” uzetu od okrivljenih u istražnom postupku, jer rezultati dobijeni analizom hemijskih supstanci sa ruku optuženih ne dokazuju sa sigurnošću da su pucali na pripadnike MUP-a. Ovo je drugi slučaj da su sudije Okružnog suda u Požarevcu odbile da prihvate “parafinsku rukavicu” kao dokaz izvršenja krivičnog dela. Sudija ovog suda, Nikola Vazura takođe nije prihvatio “parafinsku rukavicu” i 5. januara je zbog nedostatka dokaza oslobodio optužbe za terorizam četvoricu kosovskih Albanaca iz opštine Suva Reka.

Fond za humanitarno pravo ukazuje da, nasuprot ovoj presudi, u praksi drugih sudova u Srbiji ima primera da se presude kojima se kosovski Albanci osuđuju na dugogodišnje zatvorske kazne zasnivaju na “parafinskoj rukavici” kao ključnom dokazu.

Share