Seminar „Pravo žrtava na reparacije u Srbiji“ u Novom Pazaru

U utorak, 07. 12. 2010. godine, u Novom Pazaru održava se seminar  Pravo žrtava na reparacije u Srbiji.

Na temu: Ostvarivanje administrativnih i sudskih reparacija u Srbiji  i u drugim  državama naslednicama bivše Jugoslavije kao i mogući mehanizmi za prevazilaženje prepreka za ostvarivanje prava na reparacije u Srbiji govoriće Bogdan Ivanišević, saradnik Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu iz Njujorka (ICTJ).

Organizator seminara je Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Sandžačkim odborom za zaštitu ljudskih prava i sloboda iz Novog Pazara uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i organizacije Civil Rights Defenders

Seminar će se održati u Hotelu „Tadž“ u Novom Pazaru, sa početkom u 10 časova.

Share