Minimalna kazna za ratni zločin nad hrvatskim civilima

Presuda pripadniku bivše Teritorijalne odbrane  SAO Krajine Milanu Španoviću za ratni zločin nad hrvatskim civilima u Staroj Gradiški, koju je Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu izreklo 25.06.2010. godine, može da obeshrabri hrvatske žrtve da učestvuju u suđenjima za ratne zločine u Srbiji.

Ako se uzme u obzir da je optuženi u potpunosti bio svestan dela i posledica, da je zločin počinio iz nacionalne mržnje i osvete, i da nije pokazao kajanje, postavlja se pitanje koje su okolnosti odlučile da sud izrekne minimalnu zatvorsku kaznu, koju zakon predviđa za krivično delo ratnog zločina.

Suđenje je počelo je 17. 09.2009. godine. Održano je šest dana suđenja na kojima je saslušano osam svedoka i dva veštaka. Dva svedoka su svedočila video-linkom iz Županijskog suda u Zagrebu.

Sud je da je optuženi Španović neutvrđenog dana u periodu od početka oktobra 1991. do kraja januara 1992. godine, u zatvoru u Staroj Gradiškoj [Hrvatska], najpre naredio zarobljenom Đuri Bogunoviću da se izuje i stojeći na prstima okrene prema zidu, potom mu je gulio glavu o zid povlačeći je gore-dole, ugurao šaku u usta čupajući mu zube i desni; zatim da je neutvrđenog dana u istom periodu, sa još jednim nepoznatim licem, naredio zarobljenom Luki Filipoviću da stavi ruke na leđa, raširi noge i stane licem prema zidu, nakon čega ga je udarao lancem, a nepoznato lice pendrekom, a potom su ga obojica uhvatili za kosu i više puta mu udarili glavu o zid; te da je sa nepoznatim licem u navedenom periodu naredio zarobljenom Josipu Kvočiću da stavi ruke na leđa, raširi noge i glavu osloni o zid, pa su ga šutirali jedan s jedne, a drugi s druge strane tela, sve dok nije pao na pod, potom su ga gazili, i kada se podigao po njihovoj naredbi, nasatvili su da ga tuku pri čemu je Kvočić dva puta padao i dizao se.

Sud je u obrazloženju naveo da nije poverovao optuženom, koji je u istrazi negirao da je bio u zatvoru u Staroj Gradiški, a na glavnom pretresu, najpre priznao da je bio u pomenutom zatvoru i da je zarobljene, Bogunovića, Filipovića i Kvočića, udario nekoliko puta po telu, potom promenio iskaz i naveo da ih je samo gurao a ne i udarao. Predsednica veća, sudija Vinka Beraha-Nikićević, navela je da je sudsko veće poklonilo veru iskazima žrtvama, zbog toga iznenađuje odluka da optuženi bude kažnjen minimalnom kaznom.

Reč je o predmetu koji je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske usupilo Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije na osnovu Sporazuma o saradnji u progonu učinilaca krivičnih dela ratnih zločina iz 2006. godine.

Share