Fond za hu­mani­tar­no pravo – Go­di­šnji iz­ve­štaj 2007.

t_Godisnji_izvestaj

Fond za humanitarno pravo (FHP) pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava kako bi se onemogućilo ponavljanje, utvrdila krivič­na odgovornost za počinioce i zadovoljila pravda.

Kat.br.: ISSN 1820-7650 01/02/2008

Preuzmi izveštaj

Share