Otmica u Štrpcima

t_Strpci-slika

Knjiga sadrži tekst Dragoljuba Todorovića «Otmica u štrpcima – analiza suđenja za ratni zločin» kao i sudski materijal i pravne dokumente:

Spisi Višeg suda u Bijelom Polju K-5/98; Strogo poverljiv materijal ŽTP-a o otmici u Štrpcima dostavljen Višem sudu u Bijelom Polju; Dokumenti Komisije za prikupljanje informacija o otmici putnika iz voza 671 izvršene u Štrpcima 27. februara 1993. koju je formirala Skupština Crne Gore; Optužnica protiv Milana Lukića pred haškim Tribunalom br. IT-98-32-I; Reprint izveštaja Fonda za humanitarno pravo – Pod Lupom: br. 22, maj 1996. godine; presuda Višeg suda u Bijelom polju, 9 septembar 2002.

Kat.br.: ISBN 86-82599-40-6 18/02/2003

Preuzmi publikaciju

Share